chenrezig-thangka-oud

Deze al wat oudere Chenrezig Thangka (Boeddha van Mededogen; in het Sanskrit Avalokiteshvara genaamd), moest op een aantal punten verbeterd worden om zo aan de Boeddhistische traditie te kunnen voldoen.